Niş Pazarlama (Niche Marketing) Nedir?

Niş Pazarlama (Niche Marketing) Nedir?
Niş Pazarlama (Niche Marketing) Nedir?

İngilizce’de “Niche Marketing” veya “Focused Marketing” adlarıyla bilinen Niş Pazarlama kökeni Fransızca bir terim olan “niche” sözcüğünden gelmiş olup günümüzdeki kullanım şekli oldukça farklıdır. Fransızca’da “duvar oyuğu” veya “heykelin duvarda oturduğu oyuk” anlamında kullanılan ve mimari bir terim olan “niche” kendi öz anlamından uzaklaşmış ve günümüze oldukça farklılaşarak gelmiş olup pazarlama alanında yeni bir pazarlama akımının ifadesi olarak yerleşmiştir. Türkçe’de “Niş Pazarlama” olarak isimlendirilen bu modern pazarlama akımı spesifik ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçları karşılanmamış dar alanlı bir kitle için gerçekleştirilen odaklanmış pazarlama stratejisi olarak tanımlanabilir.

Niş Pazarlama bir ürünün veya hizmetin potansiyel müşteri olduğu düşünülen belli bir hedef kitleye pazarlanmasına yönelik bir pazarlama stratejisidir. Başka bir deyişle, Niş pazarlama, karakteristik ürünlere veya hizmetlere ihtiyaçları olan, fakat bu ihtiyaçları karşılanmamış belli bir gruba farklılaştırılmış ve çok sayıda alternatifi bulunmayan ürünlerin sunularak pazarlanmasıdır. “Niş Pazar” ise, gereksinimleri tam olarak karşılanamayan küçük bir grubunun isteklerini ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için belirlenen dar kapsamlı, küçük bir pazar alanıdır.Niş pazarlamanın kitlesel pazarlamaya göre farkı herkesin talep ettiği, popüler ürünler veya hizmetler yerine az kişinin sevdiği ürünleri veya hizmetleri bu küçük alandaki tüketicilere sunması ve pazarlamasıdır. Kitlesel pazarlama ürünleri hemen hemen herkesin genel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan ürünlerdir. Bu durum belirli özellikleri diğerlerinden faklı veya daha detaylı özelliklere sahip olan ürünlere ihtiyaç duyan bir kitleyi göz ardı eder. Bu durum pazarlama sahasında boşluklar oluşturur. İşte bu boşluklarda niş pazarlama için önemli bir saha ve gelir kaynağı oluşturur.

Niş Pazarlama (Niche Marketing) Nedir?
Niş Pazarlama (Niche Marketing) Nedir?

Niş Pazarlama ile Satış Ortaklığı Sistemi Arasındaki Bağlantı

Niş pazarlama satış ortakları tarafından oldukça sık kullanılan bir pazarlama tekniğidir. Niş pazarları hedefleyen küçük bir web sitesi büyük pazarların daha küçük parçalarını bularak, bu pazardaki insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayacak ürünleri bulabilir, genellikle sadık bir müşteri profili çizen odaklı bir niş gruba sağladığı bu ürünleri satabilir ve bu küçük pazarlardan büyük gelirler elde edebilir. Bu pazarlama tekniği sürekli değişen, ihtiyaçların ve isteklerin oluşmasıyla ortaya çıkan veya var olan yeni niş pazarlarda tekrarlanarak küçük çaplı web sitelerinin toplamda büyük gelirle ulaşması kolayca sağlanabilir.

Bir niş pazar bulmanın en kolay yolu bir tüketici/müşteri gibi düşünmektir. Tüketicilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını düşünerek bulduğunuz sonuçlarla tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulan ürünleri veya hizmetleri karşılaştırın. Tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veremeyen ürünlerin veya hizmetlerin olduğu saha bir niş pazar ortamı yaratır. Daha da derinleşerek ilgili potansiyel müşteri kitlesinin tam olarak hangi özelliklere sahip ürünleri veya hizmetleri aradıklarını saptayın. Aldığınız cevapları göz önünde bulundurarak bulacağınız ürünleri bu tüketici kitlesine satmanız oldukça kolay ve hızlı olacaktır.

Niş pazarlamanın önemi, boşlukları doldurmasından kaynaklanır. Yani, piyasada görülememiş ya da kimsenin aklına gelmemiş boşluklar vardır ve eğer siz bu fırsatı kullanırsanız, sağlam bir pazar elde etmiş olursunuz. Normal hayatımızda niş grupları bulmak oldukça zordur. Bunun için çok çaba ve para harcamanız gerekecektir. Buna karşın internette niş grupları bulmak oldukça kolay ve hızlıdır. Çeşitli analiz araçları ile bu grupları bulabilir ve GooMass Eğitim Kiti ’nde size sunduğumuz veya sizin daha sonra edineceğiniz deneyimlerle keşfedeceğiniz satış ortaklığı ağlarında bu gruplar için ürünler bulabilir ve yine GooMass ile öğrendiğiniz stratejilerle bu ürünleri satabilirsiniz. Kitlesel pazarlamanın hedef aldığı makro Pazar yerine, mikro bir pazarları hedef alarak bu alanlarda üretilmiş ürünlerin satışlarından elde edeceğiniz komisyon ile internetten oldukça büyük kazanç elde edebilirsiniz.

Niş pazarları bulmak için pazar araştırması yapan ve internetten para kazanmak isteyen kişiler için internette oldukça büyük fırsatlar ve başarılı olma imkanı vardır.

Niş Pazarlama (Niche Marketing) Nedir?
Niş Pazarlama (Niche Marketing) Nedir?

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.